Công bố lưu hành cho mỳ ăn liền nhập khẩu

Công bố lưu hành cho mỳ ăn liền nhập khẩu: Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Quang Hiển – nhân viên tư vấn, tôi đang cầm trên tay là một nhãn hiệu mỳ ăn liền của Nhật Bản được một doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh nhập khẩu, và […]