Cuối cùng thì VNPT cũng cho chúng ta cơ hội

Đã lâu lắm rồi tôi không biết được cái cảm giác lướt web mà không phải cài FakeIP.
VNPT đã chặn blogger từ những năm gần đây, trước đó VNPT đã chặn BLOG của opera và Friendfeed của Yahoo, Tiếp là chặn Facebook.


VNPT là tập đoàn lớn nên có quyền hành xác người dùng chăng ?