WidgetsI. LIÊN KẾT:


Để liên kết với chúng tôi , thật đơn giản ! bạn hãy copy đoạn mã html này vào diễn đàn hoặc blog của bạn và thông báo cho chúng tôi . Sau khi nhận được thông báo của bạn chúng tôi sẽ thêm đường dẫn của bạn vào phần "BẠN CHÚNG TÔI" bên phía bên phải của trang.

HTML:

II. WIDGET TRA CỨU PAGERANK VÀ ALEXA:


* Khi nhúng vào web của bạn sẽ hiển thị như sau:

Kiểm tra Pagerank của bạn:

Widget được phát triển miễn phí bởi Seo mua sắm vui

* Mã nhúng vào website của bạn: