Thử cái mới nói

Làm blogger chỉ được cái load nhanh thôi chứ còn không hơn WP về SEO được ! WP thông thường không cho can thiệp vào code giao diện nhưng lại rất tối ưu SEO , trong khi đó BLOGGER thì cho tùy biến giao diện nhưng khổ nỗi lại là XML nên rất khó , ngoài ra nó chẳng tối ưu một chút nào cho SEO cả ,
thủ đường dẫn này nếu như nó có thể index thì tốt quá : http://luatdoanhnghiep.muasamvui.com/search?q=th%C3%A0nh+l%E1%BA%ADp