Ngẫm nghĩ chuyện đưa hối lộ

Ngay xưa có ông Bao Công mặt đen Công chính liêm minh.
 Ngày nay có "Ông bao" đựng tiền làm việc công tư lợi việc riêng. 
1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc. 
2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương. 
3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
 4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống. 
5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
 6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!
 Bạn mình làm bên chạy giấy tờ  - việc các quan chức hay các chuyên viên nhũng nhẽo là việc thường .
Mỗi lần đến làm bất cứ giấy tờ gì là lại tìm đến anh chị chuyên viên quen biết và nhúi cho họ khoảng 1 trăm hai trăm là mọi việc êm thấm ngay , còn không thì còn mọt xác - hồ sơ khách hàng mà đọng lại là công ty cũng chết theo - thà hối cho chuyên viên vài trăm đổi lại được việc cho lành . 
 
Ngày xưa bố mình mang tiền đi bảo sẽ xin việc cho mình vào nhà nước nhưng mình nhất khoát không đồng ý do công việc trong nhà nước làm mình ức chế từ A-Z, nào là các ông ngồi hút thuốc lào nhận lương - nào là làm việc gì cũng luồn cúi sếp, lằng nhằng là bị đá đít cho thằng khác thế chân ngay, Đời mình tài giỏi sao phải thế ? Đi ra ngoài phấn đấu được bao nhiêu ăn bằng đó sao cứ phải khổ ải trong nịnh nọt.