Hạn chế của tôi là tiếng Anh

Thật chán nản, ngày xưa học tiếng Anh đâu có bấn thế mà lâu không dùng đầu óc cứ ong ong như đám ruồi bâu quanh con chuột chết mà không làm thế nào, cứ bay cứ bay.


Chả là mấy hôm nay phải làm việc trên trang vncart.net - trang này dành cho nước  ngoài nên phải viết bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng gì khác :D


Cái khó nhất là ngữ pháp , từ vựng thì có thể tra được ! chứ ngữ pháp viết sai người ta cười cho , mà chẳng cái máy dịch nào làm việc đó hoàn hảo cả...


Hy vọng học thêm được tiếng Anh, hoặc quay trở lại phong độ của Sinh viên thì tốt quá, cũng chém gió tiếng Anh tạm tạm ...