Công bố thực phẩm - doanh số tăng

Nghe +Hien Nguyen phân tích thì doanh số của công bố thực phẩm sẽ giảm khi qua tết nhưng thật bất ngờ năm nay lại tăng ầm ầm.

Mấy hôm nay nhân viên tư vấn doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp không ngớt nghe điện thoại vì khách hàng đông quá, trong khi đó đội triển khai hồ sơ chạy cong cả đít vì việc nhiều. Không khí làm việc trong công ty cũng đang rất sôi nổi, đầu năm chứ cả năm mà thế này thì chả mấy mua máy bay đi làm mất.

Lại nói về chuyện công bố thực phẩm, các sản phẩm của các công ty nhập khẩu hoặc tự sản xuất đồ hộp chẳng hạn - đều phải làm cái thủ tục này, mà tốt nhất là dùng dịch vụ nhé các bạn chứ đừng tự làm, mầy mó mất thời gian cực, ngoài ra hồ sơ của nó cực giày luôn, có khi nộp 3 4 phát mới thành công thì tiền giấy cũng lên đến cả triệu ấy chứ.