Giải thể công ty

Doanh nghiệp tôi thành lập năm 2011. Chưa phát sinh hoạt động kinh doanh nào. Mới chỉ nộp thuế môn bài. Nay muốn làm thủ tục giải thể thì trong quyết định giải thể các khoản nợ, hợp đồng, lao động, thuế, tài sản thì kê khai như thế nào có giống như các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động không?


Công ty bạn làm thủ tục giải thể doanh nghiệp đang đi vào hoạt động bình thường.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp như sau:

a) Quyết định giải thể của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông...;

b) Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

c) Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;

d) Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;

đ) Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;

e) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bạn có thể tham khảo thêm Điều 157; 158; 159 - Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều 40 - Nghị định 102 ngày 01 tháng 10 năm 2010 quy định về thủ tục giải thể doanh nghiệp.