Hồ sơ công bố phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước

Bạn đang có nhu cầu công bố phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước? Bạn đang gặp khó khăn về thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện việc công bố?

Topiclaw hướng dẫn thành phần hồ sơ công bố phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước như sau:
Thương nhân muốn công bố tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm, lập 02 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu:
  • Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm;
  • Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành.
  • Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng).
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.
  • Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có đóng dấu của thương nhân).
  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp (bản sao).
  • Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có).
  • Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
Sau khi thương nhân đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu nêu trên, nộp hồ sơ tại Cục vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời gian từ 15 – 20 ngày (trừ thứ 7, chủ nhật và những ngày lễ) kể từ khi nộp hồ sơ, thương nhân sẽ được cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm trong nước. Giấy công bố này có thời hạn là 3 năm.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, khi bạn đang có nhu cầu công bố tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm.