Hỏi về tra cứu "kiểu dáng công nghiệp"

Tôi đang làm công việc "nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới" . Trong quá trình làm việc, chúng tôi có tạo ra những mẫu mã kiểu dáng chai đựng sản phẩm, xin cho hỏi làm thế nào để tôi biết được những mẫu mã mà chúng tôi đang trong quá trình tạo ra không bị trùng lắp với những mẫu mã đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Nếu chúng tôi sử dụng database trên mạng của Cục sở hữu trí tuệ cung cấp thì có đảm bảo tính pháp lý nếu có tranh chấp sau này không. (ví dụ: có khả năng nào có người được cấp bằng bảo hộ kiểu dáng mà không nằm trong database).