Phí đăng ký mã số mã vạch

Đăng ký mã số mã vạchTrong hệ thống mã số  EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử  dụng 8 con số (EAN-8).

Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau:

Từ trái sang phải

+ Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu

+ Mã doanh nghiệp: có thể  gồm từ bốn, năm hoặc sáu con số

+ Mã mặt hàng: có thể  là năm, bốn, hoặc ba con số tùy thuộc vào mã  doanh nghiệp

+ Số cuối cùng là số  kiểm tra

THỦ TỤC:

+ Giấy phép kinh doanh: 2 bản (sao y công chứng)

+ Danh sách sản phẩm

THỜI GIAN:

+ 2 ngày cấp Mã số tạm thời

+ Cấp giấy chứng nhận.

Mã EAN-13
Bảng phí dịch vụ mã số mã vạch:

STTPhân LoạiChi PhíPhí  duy trì hàng năm
110 số3.000.000500.000
29 số3.000.000500.000
38 số3.500.0001.000.000