Thêm tên thường gọi vào sổ hộ khẩu

   Em có thấy các anh, chị có hướng dẫn thủ tục và các giấy tờ thêm tên thường gọi vào giấy khai sinh: (Tờ khai theo mẫu (mua tại UBND cấp xã) + Bản chính Giấy khai sinh + Bản sao (có chứng thực) sổ hộ khẩu + Bản chính CMND)

Các anh có thể vui lòng hướng dẫn thêm em: thêm tên thường gọi vào sổ hộ khẩu được không ạh (thủ tục, hồ sơ cần giấy tờ gì - để em chuẩn bị sẵn xin nghỉ làm 1 - 2 buổi có thể làm xong được)

Theo quy định tại khoản 2 điều 29 Luật Cư trú: “Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người được ủy quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”.

Ngoài ra, tại Khoản 6 Điều 29 Luật cư trú năm 2006 quy định: “Trường hợp làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu thì người làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự”.

Về thời gian và cơ quan có thẩm quyền giải quyết được quy định tại Khoản 5 Điều 29 Luật cư trú năm 2006 như sau: “Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của luật này (Khoản 1 Điều 21 Luật cư trú quy định: đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại công an huyện, quận, thị xã; đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại công an xã, thị trấn thuộc huyện, công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh) phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong hộ khẩu”.