Đăng ký kinh doanh bị thay đổi nhiều lần

Anh +Lại Cao Sơn vừa nhận được hợp đồng thay đổi đăng ký kinh doanh từ một doanh nghiệp sản xuất nước tinh khiết tại Hà Nội.

Công ty này đã ký kết hợp đồng với Topiclaw lần thứ 3 về thay đổi đăng ký kinh doanh, việc thay đổi này là việc làm thường xuyên của các doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại và xu hướng phát triển của doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp này đã thay đổi tới lần thứ 6.

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, bạn nên đăng ký nhiều hơn một chút để không phải bổ sung quá nhiều lần giấy phép kinh doanh, còn các thay đổi khác như tên giám đốc, người đại diện theo pháp luật và địa chỉ công ty thì hiếm khi phải thay đổi !

+Nguyễn Quang Hiển ghi chép !