Chào mừng Nguyễn Linh quay trở lại làm việc

+Nguyễn Linh được điều đi công tác nay đã về ... và tiếp tục tiếp quản mảng dịch vụ công bố sản phẩm, các dịch vụ mà cô ấy sẽ tư vấn bao gồm:

Công bố thực phẩm
Công bố mỹ phẩm
Công bố thực phẩm chức năng
Và các dịch vụ khác

Nguyễn Linh là một trong những nhân viên xuất sắc của hệ thống Việt TÍn, là một người chịu khó học hỏi và chịu khó lao động nữa, là một người thông minh và nhanh nhạy trước các thông tin, và là người Việt Tín đang cần ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đề nghị sử dụng từ ngữ lịch sự hoặc nhận xét sẽ không bao giờ được hiển thị