Việt Tín mở rộng dịch vụ giải thể công ty

Theo tần số hóng hớt riêng của Mua sắm vui, Việt TÍn hiện nay đang đẩy mạnh dịch vụ giải thể công ty cho các doanh nghiệp muốn chết mà không chết nổi, trên địa chỉ http://luatviettin.tumblr.com/ có đăng tải rất nhiều các thông tin liên quan tới giải thể và thành lập doanh nghiệp, dường như Việt TÍn muốn bứt phá một cái gì đó khác đi ... chúng ta cùng rình mò xem họ làm cái gì tiếp theo nhé !