Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Việt Tín với nhiều chuyên viên có trình độ cao về sở hữu trí tuệ sẽ giúp bạn đăng ký nhãn hiệu quốc tế, chúng tôi tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý xung quanh việc đăng ký bảo hộ sở hữu của bạn, nếu bạn đang muốn đăng ký nhãn hiệu của bạn ra thương trường quốc tế hãy liên hệ ngay tới Việt Tín nhé !

Chúng tôi sẽ hoàn thành hồ sơ của khách trong ngày và làm các thủ tục cần thiết sao cho khách hàng có thể đăng ký sớm nhất có thể giúp bảo vệ tài sản trí tuệ của mình.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua thỏa ước Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của Thoả ước Madrid gồm 56 nước bao gồm Việt Nam.

Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được tiến hành tại Văn phòng Quốc tế và trong đơn sẽ chỉ định tới các nước là thành viên của Thoả ước Madrid.

Chi phí cho hình thức đăng ký này không tốn kém bằng hình thức Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia nhưng bị hạn chế trong giới hạn các nước thành viên và sau này nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho các pháp nhân thuộc các nước thành viên.

Điều kiện để đăng ký theo Thoả ước Madrid là Quý công ty đã có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp tại Việt Nam.