Giải thể công ty trọn gói

Dịch vụ giải thể công ty trọn gói của Việt Tín là một trong các dịch vụ tốt nhất và cam kết rẻ nhất hiện nay, chúng tôi cung cấp một giải pháp trọn gói cho quý khách hàng muốn giải thể nhằm giúp các bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc lên cơ quan nhà nước.

Với chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, cùng với sự am hiểu sâu sắc luật doanh nghiệp, chúng tôi sẽ hoàn thành cho khách hồ sơ nhanh nhất trong ngày, thay mặt bạn nộp giấy tờ lên cơ quan nhà nước giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Xem thêm: http://mcjambi.tumblr.com/post/64762078561/dich-vu-giai-the-cong-ty-tron-goi

Thủ tục các bạn cần khi muốn giải thể

1, Trước khi tiến hành giải thể doanh nghiệp bên phải đăng trên 3 số báo liên tiếp với nội dung giải thể.
2, Tiến hành thủ tục quyết toán thuế đối với Chi cục thuế nơi bạn đặt địa chỉ chủ sở chính.
3, Tiến hành thanh lý tài sản và khóa mã tài khoản tại ngân hàng (Nếu không mở tài khoản tại ngân hàng thì không phải làm thủ tục này).
4, Sau khi tiến hành các thủ tục trên xong bạn làm 1 bộ hồ sơ gồm:
  • Quyết định của hội đồng thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc quyết định của chủ sở hữu Công ty (Công ty TNHH 1 thành viên);
  • Biên bản họp hội đồng thành viên;
  • Thông báo vv giải thể;
  • 3 tờ báo đăng v/v giải thể;
  • Thông báo khóa mã số thuế;
  • Biên bản thanh lý tài sản;
  • Thông báo khóa mã tài khoản (Nếu có mở tài khoản);
  • Thông báo đóng mã số hải quan (Nếu có đăng ký xuât, nhập khẩu) (Tất cả giấy tờ trên nộp tại bộ phận 1 cửa thuộc phòng Đăng ký kinh doanh).
Sau khi giải quyết xong mọi thủ tục tại phòng ĐKKD bạn tiến hành hủy dấu tại cơ quan Công an.

Nếu bạn cần sử dụng dịch vụ hãy liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn trực tiếp !