Vncart tấn công công bố sản phẩm

Vncart là một thương hiệu của Jam Việt, hiện Jam đang cho vncart tấn công vào mảng công bố sản phẩm, đây là một trong những dịch vụ hiện đang ăn khách tại Việt Tín ( trang web thương hiệu cung cấp chính thức các dịch vụ luật do Jam đầu tư ).

Dễ dàng nhận ra Vncart đang tập chung vào PR cho các dịch vụ ăn khách như:

Công bố lưu hành thực phẩm
Công bố lưu hành mỹ phẩm
Công bố thực phẩm chức năng

Và hầu hết các dịch vụ khác liên quan tới công bố lưu hành sản phẩm !