Phát hiện thú vị

Một trong những thứ thú vị nhất ngày hôm nay đó là :
Sau khi kiểm tra các blog mình làm từ hai năm trước đột ngột các blog lên PR = 1 ! oạch  ! vui quá đi ! không hiểu google nữa ! những nỗ lực được trả giá bằng sự im lặng còn sự im lặng được trả giá bằng thành quả !

Vui ! vui !