Mỗi ngày đều như thế

+ Mỗi ngày bơi qua dòng đời 120 000 m để đến chỗ làm và bơi qua dòng đời ấy 6 Km trở về


+ Mỗi ngày vượt qua 6 ngã tư và bằng ấy đèn đỏ đi làm.


+ Mỗi ngày vẫn cái quán ăn ấy : 20 ngàn cô ơi


+ Ngày nào cũng gương mặt ấy ! bằng ấy người