Tác hại của việc đi xem bói

Thực sự ra là tôi vừa tranh cãi với một nhỏ trong công ty . Vì khách hàng đã xem bói ngày thành lập công ty nên đã xảy ra khó khăn cho việc tư vấn . Haixxx ! Bản thân mình còn không tin nói gì tin mấy ông già nói chảm để lấy tiền thiên hạ !


Nguyên Nhân:


Chẳng biết ! nhưng xã hội ngày càng thiếu tự tin thì phải ! hoặc dân giàu sợ chết hơn dân nghèo thì phải ! Giàu sang sinh lễ nghĩa mà.


Riêng tôi ! tôi đặt niềm tin vào cái nào đó thôi! còn phần lớn là do tôi quyết định chứ không thể để mấy ông xem bói phán sét được . Xem bói ra ma ! thế nên kiêng xem bói cũng là một cách làm cho cái tinh thần của mình trở nên thanh thản.