Những trò chơi truyền hình đã đến lúc hốt bạc

Đang xem bộ phim PHÍA ĐÔNG VƯỜN ĐỊA ĐÀNG thì cái quảng cáo nhảy vào họng:
"trò chơi tương tác trực tuyến đấu giá ngược với các sản phẩm HOT HOT HOT , soạn tin XXX YYY gửi 67xx trong đó x là mã trương trình còn Y là số tiền bạn trả , VD bạn trả 10 ngàn soạn XXX 10 gửi ..."


Thật vớ vẩn - nếu các bạn tinh ý thì sẽ thấy : Mỗi lần gửi mất 15 ngàn , phép tính chỉ cho phép làm tròn số , Bạn chỉ có từ 01 đến 99 ngàn, chỉ cần vài chục người nhắn tin là sẽ bao phủ toàn bộ số 01 đến 99 vì các anh chị ham hố còn nã vài tin nhắn với hi vọng sẽ được quà . hehe ! làm gì có ! làm gì có số độc nhất trong cái dải số ngắn ngủi đó ...