Đường xá hà Nội tắc quáCác bạn xem :
+ Đầu lênh láng tóc đũa cắm đầy vành
Thật Hà Lội ! Đầu không thấy mũ bảo hiểm gì cả (ảnh copy từ báo chính thống đó hông pải tôi chụp đâu)