Update wordpress lỗi - show ra trang trắng ?

Đang update thì báo lỗi ! bấm nút back quay lại thì thôi rồi ! trắng te luôn , nếu bạn nào gặp lỗi tương tự mình chỉ cho :

Cách duy nhất:
1.log vào FTP
2. Tải bản đầy đủ mới nhất
3.Ném hết chúng vào core và cho phép ghi đè
4. Xong ! đánh vào address .../wp-admin/upgrade.php cho chạy phần còn lại
5. XONG ! hết lỗi, nếu bạn còn lỗi làm tiếp như sau:


a. Rename folder plugin.
b. log vào admin và ftp,
c. quẳng từng cái vào folder plugin , refresh trang admin đến khi nào bị lỗi, dừng lại plugin đó và xóa nó đi !
d. Nếu vẫn bị : call me !