Mệt mỏi

Không biết có phải cái vụ bão từ không ! nhưng dạo này thấy yếu lắm ! dong cái xe không thành - hay mình hút thuốc nhiều nên bệnh chăng > chắc vậy rồi ! cái giống mệt thì hay sinh ra lắm trò khác như buồn ngủ và chán ăn . hic ! thế thì làm gì được các việc lớn?


Có lẽ nên cai thuốc thôi ! không thì chít mất ! ngày hít hết hàng bao đi ! eo ôi tốn tiền và hại sức khỏe quá ! người gầy tóp đi ! đít kô có mông thì không ! cái vẻ đẹp CHAI cũng mất hết //// huhu