Cái khó bó cái khôn

Đã túng quẫn, sếp lại chậm phát lương, sao cái khó nó cứ bó tôi hoài vậy ? đời ơi tôi biết rồi...


Ngày hôm nay mà không có lương đồng nghĩa với việc bị đuổi khỏi nhà trọ, mà đã bị đuổi khỏi nhà thì chẳng còn cơ hội gì nữa nhá ... hết phấn đấu , mà phải phấn đấu lại từ đầu, lại từ con số không 0 tròn trịa , làm thế nào đây ....


Firefox chậm quá, máy mình cũng chậm, khởi động mất 3 phút mới chạy được, đang có hứng viết cái gì đó thì lại cụt hứng vì máy chậm...