Các tình huống liên quan đến quyền bảo hộ và quyền sở hữu công nghiệp

Chào các bạn. Tôi có các tình huống liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp dưới đây. Hy vọng được các bạn giải đáp.


+ Có 3 doanh nghiệp cùng nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu “Long Minh” cho cùng sản phẩm nước mắm, tại một thời điểm, thì tất cả đều được cấp văn bằng bảo hộ. Đúng hay sai? Tại sao?

+ Một kiểu dáng công nghiệp (KDCN) được coi là mất tính mới nếu trước đó đã đưa sản phẩm sản xuất theo KDCN ra thị trường hoặc đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức mô tả bằng văn bản là đúng hay sai? Tại sao?

+ Khi phát hiện hành vi xâm phạm, chủ sở hữu quyền SHTT cần thông báo bằng văn bản cho chủ thể vi phạm và yêu cầu họ chấm dứt hành vi xâm phạm, nếu họ không chấm dứt hành vi phạm thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính là đúng hay sai? Tại sao?