Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) hoặc chứng nhận tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao.

Trình tự thực hiện
- Tổ chức, công dân đến lấy.
- Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý phù hợp với sản phẩm mà mình đang sản xuất, kinh doanh.
- Khi hồ sơ đã hợp lệ, cơ quan cấp giấy sẽ tiến hành thẩm định. Kết quả thẩm định cơ sở ghi vào biên bản thẩm định cơ sở. Nếu đạt sẽ tiến hành cấp giấy trong khoảng thời gian theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp kết quả thẩm định không đạt, trong biên bản thẩm định phải ghi rõ thời hạn thẩm định lại (tối đa là 03 tháng), nếu kết quả thẩm định lại vẫn không đạt thì đoàn thẩm định lập biên bản và đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động của cơ sở.
Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận
Bộ Y Tế

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:

Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.
Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.
- Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo mẫu).
- Danh sách nhân viên kèm theo ngày tập huấn và khám sức khỏe.
- Bản sao công chứng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp kinh doanh, sản xuất thực phẩm.
Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm theo HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), trong hồ sơ kèm theo có bản sao công chứng Giấy chứng nhận HACCP.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Bộ Công Thương:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Quy trình sản xuất và thuyết minh quy trình
- Bản sao công chứng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức VSATTP của chủ cơ sở và của người trực tiếp kinh doanh, sản xuất thực phẩm.
Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm theo HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), trong hồ sơ kèm theo có bản sao công chứng Giấy chứng nhận HACCP.
- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Biên bản đánh giá gần nhất của Bộ NN&PTNT (nếu có)
- Bản sao công chứng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức VSATTP của chủ cơ sở và của người trực tiếp kinh doanh, sản xuất thực phẩm.
Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm theo HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), trong hồ sơ kèm theo có bản sao công chứng Giấy chứng nhận HACCP.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết
15- 30 ngày tùy vào cơ quan cấp giấy theo quy định của pháp luật
Lệ phí (nếu có)