Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhập khẩu

Thực phẩm nhập khẩu là các loại thực phẩm được nhập từ nước ngoài về để bán ( lưu hành) trên thị trường Việt Nam. Sản phẩm nhập từ nước ngoài cần một bản công bố tiêu chuẩn chất lượng để công ty phân phối sản phẩm có đủ giấy tờ hợp lệ cho việc kinh doanh của mình.

1.  Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhập từ nước ngoài bao gồm:

-   Giấy đăng kí kinh doanh bản sao công chứng của công ty đứng ra công bố (công ty phân phối sản phẩm tại Việt Nam).
-   Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) – Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất sứ sản phẩm.
-   Nhãn phụ sản phẩm hoặc dự thảo nhãn phụ sản phẩm (Artwork).
-   Công thức sản phẩm (Formulation): ghi tỷ lệ phần trăm thành phần đầy đủ kèm công dụng. Tên thành phần theo danh pháp quốc tế INCI. Hoặc giấy chứng nhận HACCP.
-   03 mẫu kiểm nghiệm.
-   Trường hợp đối với thực phẩm là sữa, phụ gia thực phẩm hoặc hương liệu thực phẩm cần giấy chứng nhận lưu hành tự do tức Giấy CFS (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ, trong đó có nội dung chứng nhận sản phẩm phù hợp với lứa tuổi hoặc đối tượng sử dụng.

2. Luật Topiclaw luôn đảm bảo giúp khách hàng:
-   Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Công bố tiêu chuẩn chất lượng.
-   Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng.
-   Đại diện hoàn tất các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận Công bố tiêu chuẩn chất lượng cho khách hàng.
Khách hàng sử dụng dịch vụ Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm trong nước của Topiclaw, chúng tôi cam kết:
-   Giảm 10% các lần sử dụng dịch vụ tiếp theo;
-   Cung cấp các văn bản pháp lý theo yêu cầu.