Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT – BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y Tế về quản lý Mỹ phẩm, Topiclaw hướng dẫn hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu như sau:

1.Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu:

-    Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền (POA) của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu tại Việt Nam.

-    Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) còn hạn do nước sở tại cấp, nếu CFS không ghi thời hạn thì phải là bản được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp.

-    Bảng công thức thành phần của sản phẩm: ghi đầy đủ thành phần cấu tạo, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần.

-    Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.


2.Thời hạn công bố mỹ phẩm nhập  khẩu:

-    Thời gian công bố mỹ phẩm nhập  khẩu là: 15 – 20 ngày (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, tết) kể từ khi nộp hồ sơ.
-    Thời hạn giấy công bố: 5 năm
-    Nơi tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu: Chi cục dược – Bộ y tế.
Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn có nhu cầu công bố mỹ phẩm nhập khẩu.