Danh mục thủ tục hoàn công công trình Bà Rịa Vũng Tàu


ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG ĐN - BRVT
I / Hồ sơ pháp lý:
1.Tờ trình kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng form mẫu
2.Giấy phép đầu tư của chủ đầu tư
3.Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất
4.Giấy phép xây dựng
5.Hồ sơ thiết kế: bản vẽ cấp phép xây dựng : 01 bộ photo
6.Hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng chính; giám sát thi công, xây dựng
7.Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu tư vấn thiết kế, giám sát, thi công (giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; chứng chỉ hành nghề…)
8.Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
9.Giấy phép PCCC, giấy nghiệm thu PCCC
10.Hợp đồng đấu nối nước thải với nhà xử lý nước thải KCN (hoặc xác nhận công trình đã đấu nối hệ thống nước thải)

II/ Tài liệu quản lý chất lượng:
1.Bản vẽ hoàn công công trình (kiến trúc, kết cấu, điện, nước, thu lôi, chống sét…)
2.Các tài liệu, biên bản nghiệm thu giai đoạn đưa vào sử dụng từng hạng mục: móng, thân, hoàn thiện, kỹ thuật, lắp đặt thiết bị (bản sao photo)
3.Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị phòng cháy chữa cháy, nổ
4.Nhật ký thi công công trình
5.Các kết quả thí nghiệm: kéo thép, bêtông…
6.Hồ sơ giải quyết sự cố công trình
7.Báo cáo chất lượng công trình
8.Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng