Hồ sơ công bố lưu hành Mỹ phẩm sản xuất trong nước

Mỹ phẩm là sản phẩm tác động trực tiếp làm thay đổi, ngăn ngừa, bảo vệ giúp cơ thể con người trở nên hấp dẫn và đẹp hơn khi sử dụng Mỹ phẩm Chính vì vậy, Mỹ phẩm nằm trong danh mục sản phẩm bắt buộc phải công bố lưu hành mỹ phẩm, trước khi đưa sản phẩm mỹ phẩm lưu thông trên thị trường.

1.Để công bố lưu hành Mỹ phẩm sản xuất trong nước, doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu sau:

-   Bản sao hợp lệ giấy đăng ký kinh doanh (mỗi sản phẩm cần cung cấp 02 bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) có đăng ký ngành nghề sản xuất Mỹ phẩm (mã ngành 2023 theo quy định tại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2007 về ban hành Hệ thống các ngành nghề kinh doanh);
-   03 mẫu thẩm định (mỗi sản phẩm 03 mẫu);
-   Tên sản phẩm đầy đủ;
-   Bản thành phần, cấu tạo Mỹ  phẩm (ghi rõ tỷ lệ % thành phần kèm theo công dụng và tên thành phần theo danh pháp quốc tế INCI);

2.Công việc Topiclaw thực hiện:
2.1.Thiết lập Hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước:

-   Đơn xin công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước (Topiclaw soạn);
-   Phiếu kiểm nghiệm (Topiclaw sẽ đại diện khách hàng kiểm nghiệm sản phẩm mỹ phẩm tại các trung tâm kiểm nghiệm chức năng khi mỹ phẩm chưa được kiểm nghiệm);
-   Bản tiêu chuẩn chất lượng  mỹ phẩm và phương pháp thử;
-   Bản công thức thành phẩm mỹ phẩm công bố;
-   Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân đứng ra công bố lư hành mỹ phẩm sản xuất trong nước;
-   Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh công dụng đặc biệt của mỹ phẩm (nếu có).

2.2.Đại diện khách hàng Công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước tại Sở Y Tế.
2.3.Thời gian thực hiện công việc: 20 – 25 ngày (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết  khác) kể từ khi hồ sơ Công bố lưu hành mỹ phẩm trong nước hợp lệ.