Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu

Trước khi nhập khẩu mỹ phẩm về bán trên thị trường Việt Nam, thương nhân kinh doanh mỹ phẩm phải công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu tại cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.

Topiclaw tư vấn công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu như sau:
1.  Để công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu, thương nhân cần chuẩn bị các tài liệu đầy đủ sau:
-    Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân đứng ra công bố (nếu là thương nhân nhập khẩu);
-    Bản chính hoặc bản sao có chứng thực, có hợp pháp hóa lãnh sự giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sản phẩm cho tổ chức, cá nhân phân phối sản phẩm trên thị trường Việt Nam;
-    Bản chính, bản chứng thực hợp lệ hoặc hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS: certificate of free sale) còn thời hạn được cơ quan có chức năng ở nước sở tại cấp. Nếu CFS không ghi thời hạn thì phải được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày thương nhân ở nước sở tại cấp CFS.

công bố mỹ phẩm nhập khẩu

-    Bản công thức thành phần mỹ phẩm: ghi đầy đủ thành phần cấu tạo, hàm lượng, tỷ lệ % của từng thành phần kèm theo công dụng và tên sản phẩm ghi theo doanh mục quốc tế INCI.
2.  Topiclaw thực hiện các công việc để công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu như sau:
2.1.Soạn hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu:
-    Phiếu công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu (Topiclaw soạn);
-    Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp lệ;
-    Giấy ủy quyền của nhà sản xuất nước sở tại cho tổ chức, cá nhân Việt Nam được phép phân phối sản phẩm trên thị trường Việt Nam;
-    Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS;
-    Bản công thức cấu tao thành phầm mỹ phẩm nhập  khẩu;
-    Bản kết quả lâm sàng nếu mỹ phẩm nhập khẩu có công dụng đặc biết (nếu có);
2.2.Đại diện nộp hồ sơ Công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu tại Chi cục dược – Bộ Y Tế.
2.3.Thời gian thực hiện công việc: 15 – 20 ngày (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ tết khác) kể từ khi hồ sơ công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu hợp lệ.