Hỏi thủ tục thành lập công ty làm thiết kế đồ họa

Em muốn thành lập công ty làm thiết kế đồ họa, bảng hiệu - quảng cáo trên catalog, brochure, tạp chí... Em chưa tìm thấy tài liệu nào quy định hay hướng dẫn các thủ tục đăng ký - hay các loại giấy phép phải xin. Vậy có thể tìm những thông tin này ở đâu?


Chúng tôi hiểu bạn muốn thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp có chức năng thiết kế đồ họa, bảng hiệu - quảng cáo trên catalog, brochure, tạp chí. Để biết thủ tục hiện hành về thành lập doanh nghiệp này, bạn có thể tham khảo các văn bản sau:
(i) Luật doanh nghiệp 1999;
(ii) Nghị định của Chính phủ số 109/2004/NĐ-CP ngày 2/4/2004 về đăng ký kinh doanh (“Nghị định 109/2004/NĐ-CP”);
(iii) Thông tư của Bộ Kế hoạch & Đầu tư số 03/2004/TT-BKH ngày 29/6/2004 hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 109/2004/NĐ-CP;
(iv) Pháp lệnh quảng cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16/11/2001.