Người nước ngoài có thể thành lập Cty Cổ phần ở Việt Nam không?

Tôi là người nước ngoài muốn thành lập công ty cổ phần do tôi đứng tên. Xin cho biết những điều kiện cụ thể. Nếu không có hộ khẩu thường trú có làm được không?

Trả lời

Bạn là người nước ngoài, nếu muốn thành lập Doanh nghiệp, bạn phải tuân theo Luật đầu tư nước ngoài. Không thể thành lập Công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp được. Bạn cũng có thể góp vốn, mua cổ phần trong các doanh nghiệp Việt Nam theo Quy chế (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2003/QĐ-TTg ngày 11/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ).