Những điều cần biết khi công bố tiêu chuẩn thực phẩm sản xuất trong nước

Thực phẩm thường là thực phẩm có thể dùng cho mọi đối tượng, không có công dụng đặc biệt ảnh hưởng đến sức khỏe con người và không có một cách hướng dẫn sử dụng nào đặc biệt.


1.Đối tượng và phạm vi áp dụng
-          Đối tượng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam (gọi chung là thương nhân).
-          Đối tượng áp dụng: Là các sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nước hay có mục đích xuất khẩu.
2.Hồ sơ công bố thực phẩm thương sản xuất trong nước
Hồ sơ được lập thành 02 bộ, bao gồm những tài liệu sau:
-          Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm;
-          Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu), bao gồm các nội dung: các chỉ tiêu cảm quan (màu sắc, mùi vị, trạng thái), chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh về hoá lý, vi sinh vật, kim loại nặng; thành phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; thời hạn sử dụng; hướng dẫn sử dụng và bảo quản; chất liệu bao bì và quy cách bao gói; quy trình sản xuất;
-          Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng);
-          Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định. Riêng nước khoáng thiên nhiên phải có thêm phiếu kết quả xét nghiệm đối với nước nguồn;
-          Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có đóng dấu của thương nhân);
-          Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp (bản sao);
-          Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có);
-          Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận;
-          Riêng đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen, sản phẩm công nghệ mới hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn gốc biến đổi gen, chiếu xạ trong hồ sơ công bố phải có bản sao giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình sản xuất.
3.      Nơi tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn thực phẩm sản xuất trong nước.
-          Sở y tế ( Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm);
-          Bộ Y Tế (Cục vệ sinh an toàn thực phẩm): Đối với các thực phẩm:
·         Thực phẩm có mục đích xuất khẩu;
·         Nước khoáng thiên nhiên đóng chai;
·         Thuốc lá điếu;
·         Thực phẩm đặc biệt.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và cung cấp dịch vụ công bố thực phẩm sản xuất trong nước nhanh nhất và hiệu quả nhất.