Thông tin cần biết về các loại thực phẩm

Thực phẩm gồm có 03 loại chính: Thực phẩm thường; thực phẩm chức năng và thực phẩm đặc biệt. Tại sao cần phân biệt thực phẩm làm các loại khác nhau?

Đó là do mỗi loại thực phẩm chuyên biệt có thủ tục làm hồ sơ công bố tiêu chuẩn khác nhau và cơ quan thụ lý hồ sơ riêng biệt. Topiclaw tư vấn sự khác nhau giữa 3 loại thực phẩm trên:

1. Thực phẩm thông thường

Thực phẩm thông thường là thực phẩm có thể dùng cho mọi đối tượng, không có công dụng, ảnh hưởng đặc biệt đến sức khỏe và không có cách sử dụng đặc biệt nào. Ví dụ như các loại bánh kẹo, nước trái cây, sữa, đường, ....

2. Thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, tăng cường vi chất dương dưỡng, bổ sung dinh dưỡng sinh học và là thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người. Tùy theo tính chất và công dụng của thực phẩm chức năng, nên có nhiều tên gọi khác nhau:

- Thực phẩm bổ dung dinh dưỡng: (thực phẩm bổ sung) là những thực phẩm được chế biến từ những nguyên liệu có hoạt tính sinh học cao (gọi là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng) và/hoặc được bổ dung thêm vi chất dinh dưỡng (gọi là thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng) với mức khuyến cáo sử dụng phù hợp lứa tuổi, đối tượng sử dụng theo quy định.

- Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng là thực phẩm thông thường có tăng cường vi chất dinh dưỡng.
- Thực phẩm dinh dưỡng y học là một loại thực phẩm đặc biệt đã qua thử nghiệm lâm sàng, được chứng minh là có công dụng như nhà sản xuất đã công bố và được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu hành, đồng thời có chỉ định và cách sử dụng với sự giúp đỡ, giám sát của thầy thuốc.

3. Thực phẩm đặc biệt:

Thực phẩm đặc biệt là một thuật ngữ chung về nhóm sản phẩm có tính chất đặc biệt hoặc dùng cho các đối tượng tiêu dùng đặc biệt, có cách sử dụng đặc biệt hoặc có công dụng đặc biệt đối với sức khoẻ. Thực phẩm đặc biệt có thể là những sản phẩm công nghệ mới và trong Quy chế này bao gồm các loại dưới đây:Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ; Thực phẩm dinh dưỡng qua ống xông; Thực phẩm biến đổi gen; Thực phẩm chiếu xạ; Thực phẩm chức năng.