Đơn giản hóa thủ tục về phòng cháy chữa cháy và đăng ký xe

Thu gọn các loại công trình xây dựng cơ quan công an trực tiếp thẩm duyệt, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một nội dung trong buổi tham vấn sáng 29/12 giữa Bộ Công an và Tổ công tác Đề án 30 của Thủ tướng về các thủ tục ưu tiên rà soát.


Bộ Công an có 10 TTHC rà soát ưu tiên, trong đó có 8 thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý phòng cháy chữa cháy (PCCC), 2 thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Rà soát 21 loại công trình công an cấp giấy PCCC

Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng ( Tổ công tác Đề án 30) đề xuất bỏ 3 thủ tục gồm: Thủ tục kiểm tra thi công về PCCC, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC cấp Bộ và cấp tỉnh, thành phố. Những thủ tục này sẽ được thay thế bằng việc ban hành quy trình cụ thể về an toàn PCCC để cơ sở cam kết thực hiện, khi cơ sở bắt đầu hoạt động cần thông báo với cơ quan công an để tăng cường kiểm tra, và xử lý nghiêm với cơ sở vi phạm.

Qua thảo luận, đại diện Bộ Công an đề nghị giữ lại thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC của cấp Bộ và cấp tỉnh nhưng đơn giản hóa quy trình thẩm duyệt và cấp Giấy.

Tại buổi tham vấn, đa số các ý kiến đều cho rằng, cần cố gắng thu gọn đối tượng công trình được cơ quan công an về PCCC trực tiếp thẩm duyệt, cấp Giấy chứng nhận. Với những công trình kém quan trọng hơn, có thể xem xét giao chủ đầu tư cấp Giấy chứng nhận và chịu trách nhiệm.

Tổ công tác Đề án 30 kiến nghị Cục Cảnh sát PCCC phối hợp với các đơn vị rà soát danh mục 21 loại công trình hiện đang thuộc thẩm quyền của cơ quan công an.

Đăng ký xe cơ giới sẽ đơn giản hơn

Đối với nhóm thủ tục hành chính liên quan đến cấp mới đăng ký, biển số phương tiện giao thông và chuyển vùng phương tiện xe cơ giới, Tổ công tác Đề án 30 cho rằng, với mạng lưới tin học đã được trang bị đầy đủ, có thể đơn giản hóa các thủ tục hành chính này, rút ngắn thời gian đăng ký.

Việc loại bỏ tài liệu không cần thiết trong thành phần hồ sơ cũng được đa số ý kiến đồng tình, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, vừa đảm bảo được công tác quản lý hiệu quả.

Với các đề xuất loại bỏ Tờ khai nộp lệ phí của Tổ công tác, đại diện Bộ Công an cho rằng tờ khai là cần thiết bởi các thông tin trong tờ khai đảm bảo cho cơ quan công an lưu trữ lâu dài về nghiệp vụ chuyên môn.

Qua tham vấn, đại diện Bộ Công an cho hay sẽ thiết kế lại các biểu mẫu đăng ký, làm rõ phần khai nào thuộc cơ quan công an, phần khai nào thuộc về người dân. Hiện nay, thời gian đăng ký, cấp biển số đăng ký xe cơ giới đường bộ đã giảm xuống 3 ngày, song với một số địa phương có thể giảm hơn nữa trên cơ sở lưu lượng đăng ký của người dân.

Ông Ngô Hải Phan – Tổ phó chuyên trách Tổ công tác đề nghị Bộ Công an tính toán lại các chi phí liên quan đến đăng ký phương tiện một cách chi tiết để có phương án cụ thể giảm chi phí cho người dân. Bộ Công an cũng cần tiếp tục nghiên cứu, cải cách để việc đăng ký lại phương tiện ở địa phương khác được nhanh chóng, thuận lợi hơn.