Sửa đổi nội dung nhãn hiệu trong giai đoạn thẩm đinh

Người nộp đơn có quyền sửa đổi nhãn hiệu và/hoặc các sản phẩm/dịch vụ đăng ký trong giai đoạn thẩm định hình thức và nôi dung.

Tuy nhiên, việc sửa đổi không được làm thay đổi bản chất của nhãn hiệu và/hoặc không được mở rộng phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu.

Ví dụ: Người nộp đơn nộp đơn cho nhãn Miota cho sản phẩm dược phẩm, trong quá trình thẩm định người nộp đơn có thể sửa đổi nhưng không thể thêm yếu tố hình và chữ vào chữ Miota hoặc thêm sản phẩm thuốc thú y vào danh mục sản phẩm.

TopicLaw là đại diện sở hữu trí tuệ có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đăng ký và sửa đổi nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu. Khi người nộp đơn có nhu cầu sửa đổi nội dung đơn, hãy liên hệ để được tư vấn dịch vụ.