Thành lập công ty chứng khoán cần gì?

Một vài người bạn của mình sau khi chơi chứng khoán, lãi kha khá và bắt đầu chán "chơi" rồi và họ đang rủ mình thành lập công ty chứng khoán. Mình chỉ có một chút kiến thức về hinh thức kinh doanh mới mẻ này nên rất run. Khoản đóng góp không phải là nhỏ, đặc biệt là nếu mình muốn làm cổ đông sáng lập vậy nên mình rất mong SAGA chỉ giúp mình những kiến thức cơ bản cũng điểm lưu ý quan trọng trước khi đưa ra quyết định rất quan trọng này.