Thành lập công ty tài chính 100% vốn nước ngoài

Xin chào các tiền bối. Em có tình huống thực sự đang diễn ra như thế này mong các tiền bối chỉ giáo.


Bên công ty mẹ ở bên nước ngoài nơi em đang làm việc có ý định thành lập công ty con ở Việt Nam. Công ty mẹ hoạt động chủ yếu về lĩnh vực tài chính như làm các thẻ tín dụng, cho mướn xe hơi, cung cấp 1 số loại bảo hiểm... Nhưng không biết Sếp em nghe ai nói ở Việt Nam có quy định như thế này đối với các công ty tài chính:

Khi xin giấy phép gửi Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì bên ngân hàng nhà nước sẽ chỉ định bắt buộc công ty em phải dùng phần mềm kế toán của FPT. Em nghe xong điều này không hiểu gì hết nên mong các cao nhân nào biết về loại hình này giúp em với.
Tài liệu - Bạn có thể tham khảo Thông tư 06/2002/TT-NHNN của NHNN VN về hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Cty Tài chính. Trong đó có quy định nội dung hoạt động của Cty tài chính, loại hình này được thực hiện các nghiệp vụ gì. Còn về sử dụng phần mềm kế toán FPT theo ý kiến riêng của tôi là không bắt buộc (có thể FPT có chương trình chuyển hệ thống tài khoản kế toán thành 2 phương pháp: theo hệ thống kế toán nước ngoài của Cty mẹ và theo hệ thống kế toán do NHNN VN ban hành cho Cty Tài chính chăng?).