Thủ tục cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

Tôi đang dự định mở đại lý kinh doanh gas. Xin hỏi, nếu kinh doanh gas thì có phải xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy (PCCC) không? Hồ sơ và thủ tục cấp giấy phép PCCC như thế nào? (Lê Hồng Quân, Việt Xuân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy: "Đối với các cơ sở quy định tại Phụ lục 2 Nghị định này trước khi đưa vào hoạt động phải được Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Công an cấp tỉnh chứng nhận đủ điều kiện về PCCC".

Bạn mở cửa hàng kinh doanh gas nên thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục 2 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP, căn cứ vào các quy định trên thì bạn phải xin cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC" trước khi hoạt động kinh doanh.

Theo quy định tại tiểu mục 2 Mục VII Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31-3-2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC" gồm:

- Đơn đề nghị cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC" (theo mẫu);

- Bản sao "Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC" và văn bản nghiệm thu về PCCC đối với cơ sở xây dựng mới hoặc cải tạo;

- Bản thống kê các phương tiện PCCC, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị (theo mẫu);

- Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về PCCC;

- Phương án chữa cháy.

Theo quy định của Thông tư số 04/2004/TT-BCA thì cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC" trong trường hợp của bạn là Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC" cho bạn