Thủ tục tách và nhập hộ khẩu theo chồng

Luật sư cho tôi hỏi, hiện nay tôi và chồng tôi sống ly thân tôi và con tôi sống cùng bố mẹ đẻ tôi, còn chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng tôi, chúng tôi chưa ly hôn, sau khi cưới tôi có chuyển hộ khẩu về cùng với gia đình nhà chồng tôi do mẹ chồng tôi làm chủ hộ nhưng do mâu thuẫn tôi không thể sống được với gia đình nhà chồng giờ tôi muốn cắt hộ khẩu của 2 mẹ con tôi về với bố mẹ đẻ tôi nhưng gia đình nhà chồng và chồng tôi gây khó khăn không cho tôi mượn sổ hộ khẩu. Vậy tôi phải làm gì để có thể cắt hộ khẩu tại đó và nhập về lại với bố mẹ đẻ tôi. hiện nay con tôi mới được 1 tuổi