Có thể đăng kí kết hôn không có sổ hộ khẩu không?

Luật sư cho em hỏi, hiện tại em và bạn gái đang đi làm ở xa bây giờ muốn đăng kí kết hôn ở địa phương đang làm việc nhưng không có sổ hộ khẩu, vậy em và bạn gái em có thể làm giấy xác nhận hôn nhân và đăng kí kết hôn tại nơi em đăng kí tạm trú được không? Và thủ tục như thế nào ? Xin luật sư hướng dẫn dùm em !Điều 8. Xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch

Trong trường hợp Nghị định này quy định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo nơi cư trú, thì thẩm quyền đăng ký hộ tịch được xác định như sau:

1. Đối với công dân Việt Nam ở trong nước, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký hộ khẩu thường trú; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ khẩu.

2. Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký tạm trú.

Như vậy nếu bạn vẫn còn hộ khẩu thường trú ở quê thì phải về quê xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và đăng ký kết hôn