Tribeco tính chuyện giải thể công ty

Sau khi được thông qua kế hoạch giải thể, thương hiệu Tribeco có thể biến mất khỏi thị trường.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào tháng 8/2012 tới của CTCP Nước Giải khát Sài Gòn (Tribeco -TRI).

Theo đó, Tribeco sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 24/8 nhằm mục đích đề xuất giải thể công ty. Đồng thời, tại đại hội này sẽ bầu ban thanh lý chịu trách nhiệm về việc giải thể, thu hồi cổ phiếu của các cổ đông nhỏ và các nội dung khác.

Cùng với đó, VSD cũng cho biết, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng của Tribeco là 8/8 và 10/8/2012.

Trước đó, Tribeco đã hủy niêm yết tự nguyện đối với cổ phiếu TRI từ ngày 9/4.

Kết thúc năm hoạt động 2011, Tribeco thu về 736,3 tỷ đồng doanh thu, lỗ ròng 92,45 tỷ đồng. Trong năm nay, công ty cũng đã có kế hoạch lỗ cao hơn, tới 139,6 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2011 là 312 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 26 tỷ đồng.

Tại ĐHCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 6 vừa rồi, ông Lee Ching Tyan đã được bầu thay ông Trần Kim Thành làm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty. Rút khỏi Tribeco còn có 3 lãnh đạo của Kinh Đô là ông Trần Kim Thành, ông Trần Lệ Nguyên và ông Nguyễn Xuân Luân.