thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên công ty làm chủ sở hữu

Công ty em có thành lập công ty tnhh 1 thành viên từ tháng 10 năm 2012 đã có giấy phép đăng ký kinh doanh và con dấu, nhưng từ lúc thành lập đến này chưa phát sinh giao dịch gì, chưa có cả nhân sự nào cho công ty cũng chưa báo cáo thuế bao giờ. Nay muốn giải thể công ty TNHH 1 tv này thì sẽ bị phạt những khoản gì và có điểm gì cần lưu ý không ạ. Em cảm ơn nhiều.

Thủ tục Giải thể Công ty TNHH một thành viên:
1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục Giải thể Công ty TNHH một thành viên
2. Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

Bước 1. Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và giao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ;
Bước 3. Kết quả: Cơ quan đăng ký kinh doanh nhập thông tin doanh nghiệp giải thể vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và thông báo xoá tên doanh nghiệp gửi các cơ quan có liên quan.
3. Cách thức thực hiện thủ tục hành chính: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
4. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, gồm:
+ Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Theo Mẫu);
+ Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp;
+ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
+ Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
+ Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
+ Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 (bộ).
5. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 07 ngày làm việc (nếu Cơ quan thuế và Cơ quan công an không có yêu cầu khác).
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư)
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
- Cơ quan phối hợp (nếu có ): Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh.
8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xoá tên doanh nghiệp.

Thân!