Xin hỏi về giải thể công ty

Một cty CP đã xin dừng hoạt động 1 năm , hết 1 năm đó nếu muốn giải thể cty đó thì có cần phải là thủ tục gì không ạ ?
Em nghe nói là hết 1 năm xin tạm dừng đó nếu mình ko có thông báo gì với chi cục thuế mà cứ để kệ thì công ty sẽ tự bị hủy có đúng không ạ ?

Xin cảm ơn Luật sư

Muốn giải thể ,công ty phải làm thủ tục giải thể theo quy định tại điều 158 luật doanh nghiệp. Không phải bạn mặc kệ không báo cáo thì công ty tự hủy như bạn nói. Pháp nhân khi sinh thì phải đăng ký, khi chết cũng phải khai tử (giải thể) .