Hồ sơ giải thể công ty TNHH MTV

xin chào luật sư,xin cho tôi hỏi công ty của tôi là công ty TNHH MTV vừa mới thành lập công ty ngày 18/05/2012 nhưng vì 1 số lí do nên chưa thể hoạt động được nên qua hôm sau là tôi đã phải làm thủ tục giải thể công ty,hiện tại tôi đã hoàn tất hồ sơ ở giai đoạn bên chi cục thuế,đã khóa mã số thuế và hiện giờ tôi đang làm thủ tục giải thể trên SKHĐT,vì công ty tôi mới thành lập được một ngày đã giải thể nên chưa phát sinh gì hết(thuế,nhân viên chưa thuê,hợp đồng,hóa đơn chưa in....)tất cả chưa có gì hết chỉ có giấy phép ĐKKD và con dấu thôi,nên khi trên SKHĐT yêu cầu tôi phải nộp danh sách thanh toán lương va bảo hiểm cho nhân viên,danh sách chủ nợ và đã thanh toán,danh sách nở thuế...thì tôi bảo là bên tôi vừa mới thanh lập nên chưa có gì hết,bên SKHĐT yêu cầu vẫn phải có những giấy tờ đó cho đủ hồ sơ nhưng ghi là không phát sinh,tôi cũng đã bổ sung đầy đủ theo yêu cầu nhưng khi tới ngày lên nhận kết quả thì trên đó lại bảo tôi phải bổ sung "bản cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ về thuế,ngườ lao động,BHXH,xin luật sư cho tôi hỏi bên tôi vẫn chưa hoạt động và chưa phát sinh và tôi cũng đã nộp nhưng bản theo yêu cầu nhưng giờ lại kêu tôi nộp thêm bản cam kết đã thanh toán hết nợ là sao,và tóm lại tôi cần những gì để hoàn tất,xin nói thêm lần đầu tôi đã nộp lên SKHĐT những giấy tờ liên quan rồi gồm có:

-quyết định giải thể

-danh sách chủ nợ

-giấy xác nhận cơ quan thuế

-bản chính ĐKKD và đăng ký thuế

-thông báo

và giờ kêu tôi phải bổ sung bản cam kết đã thanh toán hết ác khoản nợ về thuế,BHXH

xin luật sư chỉ rõ cho tôi phải làm như thế nào,xin cảm ơn luật sư!


Nếu yêu cầu lần đầu của Sở được lập thành văn bản, sau đó lại tiếp tục có văn bản khác bổ sung thêm yêu cầu về bản cam kết thì bạn có thể khiếu nại với Trưởng phòng đăng ký kinh doanh về việc chuyên viên thụ lý tự ý đặt thêm yêu cầu, làm khó người dân và không thực hiện nghiêm chỉnh trách nhiệm hướng dẫn người dần một cách đầy đủ.