Xin hỏi về loại hình đăng ký thành lập công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn (CTTNHH) 1 thành viên thì chịu trách nhiệm hữu hạn, còn doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thì chịu trách nhiệm vô hạn. Vậy nhìn qua thì nếu 1 cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp, anh ta cứ đăng ký loại hình CTTNHH để chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn góp , nếu có vỡ nợ cũng không cần phải lấy tài sản của cá nhân ra trả nợ, điều này rõ ràng có lợi hơn so với đăng ký thành lập loại hình doanh nghiệp tư nhân. Nếu thế thì tại sao tất cả mọi người không thành lập CTTNHH 1 thành viên hay nói cách khác tại sao vẫn tồn tại loại hình DNTN.