Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng Thương mại Cổ phần

Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước áp dụng đối với Ngân hàng thương mại cổ phần và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp giấy phép.

Để có thể hiểu hơn về Quy chế cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần mời các bạn hãy xem chi tiết nội dung quy chế trong file đính kèm.